𝔄 𝔚𝔞𝔫𝔡𝔢𝔯𝔦𝔫𝔤 𝔉𝔬𝔵𝔶 𝔦𝔫 𝔞 ℭ𝔬𝔳𝔦𝔡 𝔚𝔬𝔯𝔩𝔡!

Ίσως όλο αυτό να είναι πράγματι ένα ξέσπασμα της Φύσης. Μια εναντίωση σε όλο αυτό που Της προκαλούμε. Άλλωστε, το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Τότε που έφτυσε τη Μαύρη Πανώλη ή την Ισπανική Γρίπη και μετέτρεψε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μας σε σκόνη. Έπρεπε να πάρει μια ανάσα. Το δικαιούταν.. Συνεχίστε την ανάγνωση 𝔄 𝔚𝔞𝔫𝔡𝔢𝔯𝔦𝔫𝔤 𝔉𝔬𝔵𝔶 𝔦𝔫 𝔞 ℭ𝔬𝔳𝔦𝔡 𝔚𝔬𝔯𝔩𝔡!